EDUKACJA KADR I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytet w Akureyri we współpracy z PAOP podjęły się organizacji konkurs stypendialnego

ODPOWIEDZIALNE RYBOŁÓWSTWO

HUMAN 2 OCEAN

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Od początku swojego istnienia nasza Organizacja współpracuje z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym w Gdyni.

> > >

odpowiedzialne rybołówstwo

Dalekomorska Organizacja Producentów Ryb sp. z o.o. (DOPR) nieustannie doskonali w zrównoważony sposób swoje usługi i produkty, budując swoją strategię rozwoju w oparciu o odmienność i różnorodność osób oraz natury. Stale pogłębia zrozumienie potrzeb swoich pracowników i współpracowników, szanuje wartości, normy i zasady etyczne, a także wyznacza standardy uczciwej konkurencji rynkowej.

Różnorodność świata naturalnego stanowi dla nas fundament i nienaruszalną zasadę codziennego funkcjonowania tak w życiu zawodowym, jak i osobistym. Dlatego budując w DOPR system wartości  nie dzielimy świata na „zewnętrzny” oraz „wewnętrzny”, a postrzegamy siebie jako naturalną część całości, która nie tylko przestrzega zasad, ale też stara się je świadomie kształtować i współtworzyć z pełnym poszanowaniem wielokulturowości oraz ludzkiej odmienności potrzeb, marzeń i oczekiwań. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek przejawy dyskryminacji. Widzimy i szanujemy Świat takim jakim jest, czyli tak różnorodny jak my sami jesteśmy.

Mamy pełną świadomość ograniczoności zasobów naturalnych Ziemi przy praktycznej nieograniczoności potrzeb ludzkich i konsumpcyjnych, dlatego też świadomie i rozważnie podchodzimy do naszej działalności operacyjnej i biznesowej, która polega na zrównoważonym i odpowiedzialnym eksploatowaniu złóż naturalnych mórz oraz oceanów Świata, za cel stawiając sobie jak najpełniejsze współistnienie natury i człowieka, zapewniające warunki do życia i zrównoważonego rozwoju obu tych światów. 

DOPR  jest także częścią systemu rynkowego, który od setek lat funkcjonuje wg niezmiennych zasad wymiany wzajemnej i kooperacji. Zmieniają się za to realia, narzędzia i środki tej wymiany oraz współpracy. Szanujemy nienaruszalne prawo własności i niezależności każdego z uczestników tej gry rynkowej, dlatego też w swojej filozofii działania kierujemy się zasadami opartymi o szerokorozumiany patriotyzm lokalny, a także nie praktykujemy i potępiamy wszelkiego rodzaju przejawy nieuczciwej konkurencji.

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

 

Dalekomorska Organizacja Producentów Ryb (DOPR) we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym w Gdyni (MIR) prowadzi program badań naukowych na akwenach, gdzie polskie rybołówstwo dalekomorskie jest obecne.

Certyfikacja MSC

 

Armatorzy należący do DOPR przykładają dużą wagę do prowadzenia odpowiedzialnych i zrównoważonych połowów. Jednym z potwierdzeń takich działań jest certyfikacja MSC (Marine Stewardship Council) dla połowów ryby białej prowadzonych przez Arctic Navigations sp. z o.o. na wodach Svalbardu i Morza Norweskiego oraz dla połowów gatunków pelagicznych prowadzonych przez Atlantex sp. z o.o. na Północnym Atlantyku oraz na Południowym Pacyfiku.

Sustainable fisheries

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej dotyczącej naukowego, społecznego i ekonomicznego wymiaru zrównoważonego rybołówstwa.

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.

4mk - grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.