EDUKACJA KADR I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytet w Akureyri we współpracy z PAOP podjęły się organizacji konkurs stypendialnego

ODPOWIEDZIALNE RYBOŁÓWSTWO

HUMAN 2 OCEAN

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Od początku swojego istnienia nasza Organizacja współpracuje z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym w Gdyni.

> > >

o organizacji

Dalekomorska Organizacja Producentów Ryb sp. z o.o. (DOPR) została utworzona przez spółki, które od wielu lat prowadzą połowy na Północnym Atlantyku - na akwenach konwencji NAFO, NEAFC, w rejonie Svalbardu, a także Afryki Zachodniej – na wodach Maroka i Mauretanii oraz na Południowym Pacyfiku – na wodach konwencji SPRFMO. 

 

DOPR od lat współpracuje z wieloma organizacjami na poziomie krajowym, unijnym oraz międzynarodowym, aby pomagać naszym armatorom w prowadzeniu racjonalnej i zrównoważonej działalności połowowej oraz w realizacji założeń Wspólnej Polityki Rybackiej.  

 

Nasza organizacja jest członkiem EAPO - stowarzyszenia organizacji producentów UE oraz Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Przedsiębiorstw w Sektorze Rybołówstwa – Europêche. Bierzemy udział w grupach roboczych w ramach UE, NAFO, NEAFC, SPRFMO i innych branżowych organizacji zawodowych, w tym organizacji przeciwdziałających nieraportowanym połowom (IUU fishing). DOPR reprezentuje polskie rybołówstwo dalekomorskie w Komitecie Doradczym ds. Morza Północnego (NSAC), Pelagicznym Komitecie Doradczym (Pelagic AC) oraz Komitecie Doradczym ds. Floty Dalekomorskiej (LDAC).

 

DOPR podejmuje regularne działania w celu promowania rentownej i zrównoważonej działalności połowowej swoich członków, stabilnego zatrudnienia marynarzy oraz zapewnienia bezpieczeństwa, identyfikowalności i wysokiej jakości produktów rybołówstwa morskiego wytwarzanych na statkach swoich członków. Ponadto duża część połowów członków DOPR trafia na rynek afrykański. Warte podkreślenia jest to, że roczna ilość produktów rybołówstwa tam sprzedawanych stanowi odpowiednik około 300 mln porcji obiadowych bogatych w wysokowartościowe białka.


Współpracujemy również z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym (MIR - PIB) w Gdyni, w zakresie wspierania badań naukowych na wodach Północnego Atlantyku, mających na celu racjonalne gospodarowanie zasobami rybackimi, ochronę środowiska oraz tworzenie systemów zarządzania jakością. 

 

 

 

Członkowie Organizacji

ARCTIC NAVIGATIONS SP. Z O.O.

 

Arctic Navigations sp. z o.o. została założona w 2005 r. w Gdańsku. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu na międzynarodowy rynek mrożonych produktów rybołówstwa przetworzonych bezpośrednio na pokładzie statków. Flota Arctic Navigations prowadzi połowy na Północnym Atlantyku, głównie na wodach wokół archipelagu Spitsbergen oraz na wodach Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Norwegii.

ATLANTEX SP. Z O.O.

 

Firma Atlantex Sp. z o.o. została założona w 1997 r. W latach 1997-2008 statki Atlantexu prowadziły działalność połowową na Atlantyku Północnym (NEAFC, NAFO, Morze Północne). Od 2008 roku nasze statki poławiają głównie na łowiskach Afryki Zachodniej (Maroko i Mauretania), oraz na Południowym Pacyfiku w ramach konwencji South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO).

 

Współpraca

DOPR współpracuje z wieloma organizacjami na poziomie krajowym, unijnym oraz międzynarodowym, w celu pomocy zrzeszonym w DOPR armatorom w prowadzeniu rentownej i zrównoważonej działalności połowowej, stabilnego zatrudnienia marynarzy oraz zapewnienia bezpieczeństwa, identyfikowalności i wysokiej jakości produktów rybołówstwa morskiego wytwarzanych na statkach swoich członków. 

komitety doradcze

 

Komitety doradcze to organizacje zainteresowanych stron, których celem jest opracowywanie zaleceń dla Komisji Europejskiej i państw UE w zakresie zarządzania rybołówstwem. Zalecenia te mogą obejmować wskazówki związane z ochroną środowiska i zasobów oraz ze społeczno-ekonomicznymi aspektami zarządzania, jak również z uproszczeniem przepisów. Komisja Europejska konsultuje się z komitetami doradczymi w sprawie regionalizacji. Komitety doradcze zajmują się również gromadzeniem danych dotyczących zarządzania rybołówstwem i środków ochrony.

Europêche

 

Stowarzyszenie Krajowych Organizacji Przedsiębiorstw w Sektorze Rybołówstwa (Europêche) reprezentuje sektor rybacki Unii Europejskiej. Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzi 10 krajowych organizacji rybackich z 8 państw członkowskich UE: DE, ES, FR, IT, MT, NL, LV i PL. 

 

 

Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Producentów w sektorze rybołówstwa (EAPO)

 

Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Producentów w Sektorze Rybołówstwa (EAPO) reprezentuje 40 organizacji producentów z 10 państw członkowskich Unii Europejskiej reprezentujących łącznie około 10 000 statków, 3,5 miliona ton wyładunków i wartością pierwszej sprzedaży w wysokości 3 miliardów euro. EAPO powstało w 1980 roku.

 

 

 

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

 

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy jest najstarszą placówką prowadzącą badania morza i rybołówstwa w Polsce z rodowodem sięgającym okresu dwudziestolecia międzywojennego.

European Fisheries Alliance (EUFA)

 

EUFA jest koalicją europejskiej floty rybackiej reprezentującą interesy floty rybackiej z państw członkowskich UE, które tradycyjnie prowadzą działalność połowowych na wodach, które po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, staną się wodami brytyjskimi. Członkowie EUFA reprezentują ponad 18 000 rybaków i 3 500 statków bezpośrednio dotkniętych przez Brexit.  

 

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.

4mk - grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.